Bizlere Düşen  Bu konuya; öncelikle geri dönüşüm basamaklarını anlatarak başlayalım:

 • Kaynakta Ayırma; Değerlendirilebilir nitelikli atıkları çöple karışmadan oluştukları kaynakta ayırarak biriktirme.
 • Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama; Bu işlem değerlendirilebilir atıkların çöple karışmadan temiz bir şekilde ayrı toplanmasını sağlar.
 • Sınıflama; Bu işlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin cam, metal plastik ve kağıt bazında sınıflara ayrılmasını sağlar.
 • Değerlendirme; Temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiğe geri dönüşüm işlemidir. Bu işlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.
 • Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma; Geri dönüştürülen ürünün yeniden kullanıma sunulmasıdır. Bu sistemde değerlendirme basamağı her malzeme için farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse aşağıdaki sistemler sıralanabilir: 

  * Plastik kırma makineleri,
  * Hurda kablo geri dönüşüm sistemleri,
  * Oto lastiği geri dönüşüm sistemleri,
  * Pet şişe geri dönüşüm sistemleri,
  * Plastik atık geri dönüşüm sistemleri


  Bu adımları göz önünde bulundurursak;

  Geri dönüşümün maliyetli olan kısmının zaten belediyelerce veya anlaşmalı firmalarca yapıldığını göreceksiniz.
  İşin maliyetli kısmını, bizler firmamıza düşen çevre bilinci ve misyon olarak üstlendik. 
  Geri dönüşüm işleminin tamamlanabilmesi için; geri dönüşümün ilk basamağı olan "Kaynaktan Ayırma" işlemini yapmak sizlere düşüyor.